Nortura Hærland

 1. Nortura Hærland
 2. Nortura Hærland
 3. Nortura Hærland
 4. Nortura Hærland
 5. Nortura Hærland
 6. Sträckfilmsmaskin
 7. Nortura Hærland
 8. Nortura Hærland
 1. Nortura Hærland
 2. Nortura Hærland
 3. Nortura Hærland
 4. Nortura Hærland
 5. Nortura Hærland
 6. Sträckfilmsmaskin
 7. Nortura Hærland
 8. Nortura Hærland

Kyckling förpackas snabbt

– Vi har 3 st Pall-Pack 8000 från tidigare, när vi skall investera i en fjärde maskin, var det helt naturligt för oss att titta på en och samma leverantör. Eftersom vi känner dem sedan tidigare, blir det lätt att man ser dem som det naturliga valet.

Video

Case Story i PDF-format

Kund webplats

Levererad produkt: Pall-Pack sträckfilmsmaskin

Postet i: