Joh. Johansson Kaffe AS

 1. Joh. Johansson Kaffe AS
 2. Joh. Johansson Kaffe AS
 3. Joh. Johansson Kaffe AS
 4. Joh. Johansson Kaffe AS
 5. Joh. Johansson Kaffe AS
 6. Joh. Johansson Kaffe AS
 7. Joh. Johansson Kaffe AS
 8. Joh. Johansson Kaffe AS
 1. Joh. Johansson Kaffe AS
 2. Joh. Johansson Kaffe AS
 3. Joh. Johansson Kaffe AS
 4. Joh. Johansson Kaffe AS
 5. Joh. Johansson Kaffe AS
 6. Joh. Johansson Kaffe AS
 7. Joh. Johansson Kaffe AS
 8. Joh. Johansson Kaffe AS

Nytt arbetssätt för Joh. Johansson Kaffe AS med robotiserad lastning av kaffe

Arbetet har helt enkelt blivit mindre tungt och repetitivt. Vi har gått igenom en lång och omfattande urvalsprocess, men till slut fanns det bara en leverantör kvar – och ITO Pall-Pack har levererat enligt förutsättningarna.

Video

Case Story i PDF-format

Kund Webplats

Levererad produkt: Palletering

Postet i: