Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

Lagerexperten del 8 – Krav på agila automatiseringslösningar

Roberth Karlsson har många års erfarenhet av logistik och driver sajten roblogistic.com. Nu delar han med sig av sina tankar i en artikelserie och i denna del förklarar han drivkrafterna bakom den pågående automatiseringen och bristen på agila automatiseringslösningar.

Av: ITO PallPack 8 april 2021 Vi informerar
pallar

Här kommer några konklusioner från dessa märkliga tider gällande lagerlogistiken, observera det är ingen vetenskaplig forskning: Logistikbranschen har olika utmaningar beroende på var i Europa du arbetar. I östra och södra Europa är den största utmaningen brist på arbetskraft. I vissa delar av Europa, som Polen, Belgien och Nederländerna, som har blivit något av logistiknav för denna region är det ett stort problem att hitta arbetskraft. Faktum är att brist på arbetskraft är den främsta drivkraften för att automatisera lagerlogistiken i dessa områden.

Ökade kostnader

Här i Skandinavien är den huvudsakliga drivkraften för att automatisera lagerlogistiken arbetskraftskostnader. Det är en ganska stor skillnad i arbetskraftskostnader mellan östra och södra Europa jämfört med norra Europa. För att lyckas vara konkurrenskraftiga är automatisering intressant för många företag och i synnerhet inom e-handeln.

En annan viktig drivkraft för automatisering är ökade kostnader för mark och fastigheter. Det blir allt viktigare att vi är volymeffektiva i vår intralogistik. Automation kan vara till stor hjälp för att vara volymeffektiv. Betydelsen av ökad volymeffektivitet är något som företag globalt har börjat fokusera på.

Den första slutsatsen är att stora delar av lagerlogistik branschen är intresserade av automatisering av två huvudskäl, arbete (brist på arbetskraft eller dyrt arbetskraft) samt ökad volymeffektivitet på grund av dyra faciliteter.

Stora förändringar

En annan utmaning är det ökade behovet av agilitet men brist på agila och skalbara automationslösningar. Det har skett stora förändringar i logistiken i mycket snabb takt. E-handel och omni-channel har exploderat under dessa tider, problemet med detta är att den tekniska utvecklingen inte har hunnit med. Vi sitter fast i samma gamla automatiseringslösningar som vi gjorde när lagerlogistiken var mer statisk. Det pågår mycket utveckling inom detta område med olika lösningar som etableras i logistikbranschen. Jag tror att de flesta av er känner till AutoStore som är en populär lösning men en annan ny lösning som är väldigt intressant och som du bör titta på är Exotec Skypod.

Jag har också märkt att företag som jobbar framförallt med B2B oftare investerar i kranar eller shuttle system. De har ofta ett mer balanserat flöde som de kan hantera i sin automation. Dessa företag har mycket mer jämnt flöde och en mer förutsägbar tillväxt. När det gäller B2C med e-handel och omni-channel är det mycket svårare. Med toppar som Black Friday och jul med ibland mer än tio gånger högre orderflöde är det omöjligt att bygga en automatiseringslösning som klarar det. Det råder också en stor osäkerhet om framtiden eftersom det är en ny och omogen marknad.

3PL-företag har ofta svårt att investera i automatisering på grund av korta kontrakt som gör det svårt att planera och investera på lång sikt. Traditionell automatisering är dyr med långa avskrivningar. Samtidigt är dessa lösningar ofta rigida i sina flöden. Det är svårt att bygga om eller ändra dessa lösningar. Detta gör det svårt att anpassa sig till nya kunders behov.

 

logistik
Det har skett stora förändringar i logistiken i mycket snabb takt.

Den andra slutsatsen är att lagerlogistiken har en stark efterfrågan på nya automatiseringslösningar som är agila, flexibla och med hög skalbarhet. Färre företag behöver dyra Big Bang-lösningar som är rigida i arbetsflödet eftersom fler lager hanterar B2C med stora fluktuationer i orderflöden med enorma toppar. Det pågår mycket utveckling och det finns nya moderna lösningar på marknaden men kom ihåg, enligt Modern Material Handlings undersökning från i maj, är 90% av kunderna inom automatisering högsta prioritet driftsäkerhet och tillgång till service. Det innebär att nya företag inom automationsbranschen måste ha starka och välutvecklade serviceorganisationer för att locka nya kunder.

Imponerande resultat

Min tredje slutsats är att många företag kan komma långt i optimering och effektivitet med hjälp av ett bra WMS och rätt kompetens inom WMS. Många företag sitter fast och fokuserar bara på plockprocesser. Två av de mest arbetskrävande områdena i ett lager är varumottagande och utgående packning. Enligt min mening finns det ofta mycket att göra i dessa områden för att minska mängden arbetstimmar på lagret. Kom också ihåg att AI har en mycket viktig roll i WMS redan nu. Det har gjorts imponerande resultat med AI i vissa funktioner. Det börjar bli en differentiering på marknaden avseende WMS. De som har finansiella muskler att investera i utveckling för att möta kundernas ökade krav. Som till exempel med hjälp av AI. Dessa leverantörer har ofta en kunddriven utveckling, som du kan se genom nya funktioner i flera nya releaser per år. Sedan finns de mindre leverantörerna som istället lockar med skräddarsydda lösningar men istället får få versioner och en liten mängd nya funktioner. På grund av detta är valet av WMS ett oerhört viktigt strategiskt beslut för framtiden.

Slutligen så ser jag en spännande framtid inom lagerlogistiken. Jag ser med spänning fram mot vilka nya automatiseringslösningar som kommer att bli populära. Dessutom hur programvara som WMS / WCS styr hårdvara och interagerar för att förbättra agilitet och flexibilitet i lagerlogistiken.

Roberth Karlsson

Roberth Karlsson

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare