Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

Lagerexperten del 5: Här är de största logistiktrenderna

Roberth Karlsson har många års erfarenhet av logistik och driver sajten roblogistic.com. Nu delar han med sig av sina tankar i en artikelserie och i denna del går han igenom de största logistiktrenderna.

Av: ITO PallPack 3 mars 2021 Vi informerar
Roberth Karlsson logistiktrender

Lagerlogistik är ett mycket intressant ämne i fokus just nu, anledningen är framförallt den snabba utvecklingen inom omni-channel och e-handel. Många företag går för närvarande igenom samma fas, minskad lönsamhet på grund av ökade logistikkostnader vid implementering av omni-channel och e-handel. För oss som brinner för logistik är det superintressant med all fokus på logistiken. Utvecklingen har aldrig gått så snabbt som nu och fler företag är intresserade av att investera i både kompetens och teknik som automation och robotik.

Fokusområden nu och inom en nära framtid avseende lagerlogistik kommer bland annat att vara:

AI och maskininlärning i WMS

Många etablerade WMS-leverantörer har börjat implementera eller är just nu i utvecklings- eller experimentfasen avseende AI och maskininlärning i WMS. Det skiljer sig emellertid på vilka områden de använder det i sina system. Vissa leverantörer fokuserar på outbound orderoptimering och andra fokuserar på slotting till exempel. En sak är säker, oavsett vilka fokusområden WMS-leverantörerna har när det gäller utvecklingen av AI i WMS så är alla överens om att AI erbjuder en enorm potential att leverera mervärde och då är vi bara i början på denna resa. Om du ska investera i WMS inom en snar framtid rekommenderar jag dig att undersöka hur de WMS-leverantörer du är intresserade av arbetar med AI/maskininlärning.

Utvecklingen av AI är väldigt kostsamt och jag tror att många av de mindre WMS-leverantörerna kommer att ha svårt att hänga med i utvecklingen inom en snar framtid. De har inte tillräckligt stor kundbas och inte tillräckligt med kapital för att kunna följa den snabba tekniska utvecklingen. Som ansvarig upphandlare är det viktigt att ta hänsyn till företagets framtida behov och inte vara naiv när du investerar i denna typ av komplexa system.

automatisering av lager
När du investerar i automatisering är det viktigt att inte glömma helhetsperspektivet i lagret.

Automation och avancerade lagerstyrningssystem (WCS)

Med ökade logistikkostnader investerar fler företag i lagerautomation. Men när du arbetar med e-handel och i synnerhet B2C är det oerhört viktigt att kunna hantera stora peakar i orderhanteringen, det ställer i sin tur höga krav på warehouse control systems (WCS) eller warehouse execution systems (WES). Både automationstillverkare och WMS-leverantörer har insett detta och utvecklar och marknadsför sina egna system. Det är viktigt att investera i ett system som är lätt att integrera och som kan inhämta, processa information samt interagera med andra system för prediktiv information. När du investerar i automatisering är det viktigt att inte glömma helhetsperspektivet i lagret. Ett kompetent WCS är avgörande om du vill undvika att bygga ”monument” som man säger på lean-språk. Mjukvaran står för intelligensen i automationen. Det volatila flödet kräver system som är förutseende för att klara de stora variationerna i belastningen.

Digital control tower (DCT)

För att sänka kostnaderna (inte bara inom lagerlogistiken) och samtidigt ha en hög servicenivå är det extremt viktigt att ha en transparent försörjningskedja med korrekt information från början till slut. Du måste arbeta tvärfunktionellt, inköpsavdelningar, leverantörer, försäljnings- och marknadsavdelningar måste alla vara transparenta och dela information genom organisationen. Det är omöjligt att göra detta på ett manuellt sätt, därför börjar en del företag investera i digitala kontrolltorn som samlar in, analyserar och visualiserar viktig affärskritisk information. Detta är relativt nya och framförallt väldigt komplexa lösningar och jag rekommenderar att du läser mer om ämnet i en bra artikel på ”Logistics viewpoint”. Det är inte många företag som har börjat använda denna teknik men jag kan försäkra er om att vi kommer att se mer av detta. Jag är också säker på att vi kommer att få se AI och maskininlärning integrerade i DCT med tanke på de stora mängderna data från olika system.

Dagens logistikkonsulter måste vara tekniskt kunniga, menar Roberth Karlsson.

Kunskap och kompetens

Med ett större fokus på lagerlogistik i ett globalt perspektiv ökar också efterfrågan på kompetens inom ämnet. Företag börjar leta utomlands för att hitta denna kompetens. Dagens logistikkonsulter behöver en bred kompetens. De måste vara tekniskt kunniga och ha kompetens om både automatisering, WCS/WES, WMS och TMS till exempel. Det är en bra bonus om du också har sociala färdigheter och kunskaper i change management för att göra snabba och effektiva implementeringar med lagerpersonalen på din sida.

Roberth Karlsson

 

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare