Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

Sträckfilmslinjer skräddarsydda för detaljhandeln

En effektiv detaljhandel kräver smarta och automatiserade försändelser från centrallager till butikerna. Dollarstore, XXL och många andra detaljhandelsföretag har redan använt automatiserade ITO-linjer för transport och packning av utgående pallar.

Av: ITO PallPack 17 maj 2022 Vi informerar

Detaljhandel med många tusen utgående pallar i månaden

En av våra kunder är XXL med sitt centrallager i Örebro. Dem skickar ut ca 6 000 pallar varje månad till sina butiker. Volymerna är inte mindre idag och i själva verket bygger hela detaljhandelstänket på stora centrallager och dagligt varuflöde till butikerna där ytkostnaderna är höga och lagermöjligheterna mindre. Därför får detaljhandelns aktörer snabb avkastning för sina investeringar i automatiserade lagerlösningar, vare sig det gäller inkommande godshantering, plockning eller palletering och inte minst när det gäller packning och inplastning av utgående pallar. ITO PallPack har lösningar på flera ställen i detta varuflöde, men finner att intresset för automatiserade sträckfilmslinjer är särskilt stort då vi har levererat till bland annat Dollarstore, KLT Kjellssons och XXL.

Tidigare hade KLT Kjellssons inga transportbanor utan fick köra fram med trucken och vänta. Det problemet är borta nu.

Kompletta linjer för detaljhandeln

Sådana omslagslinjer hanterar vanligtvis allt från att varorna plockas och placeras på en pall, tills pallen är upplindad, märkt och klar för leverans. Vi bygger och anpassar transportstråken till stor del själva, så att de anpassas efter kundens ytor och behov, med sensorer och motorer som säkerställer effektiv drift, anpassade övergångar mellan olika körfält, variation mellan motordrift och gravitationsbanor m.m. På XXL i Örebro har de inte mindre än 40 transportbanor och två helautomatiska sträckfilmsmaskiner från oss. Vi bygger faktiskt även sträckfilmsmaskinerna själva, på ITO Produksjon på Tyristrand i Norge. PallPack 8000-serien är Norges mest sålda automatiska sträckfilmsmaskin och vi skräddarsyr den för varje fall, med toppress, höjdkontroll, framsteg, justering av försträckning, olika typer av plast etc. Eftersom vi bygger dessa maskiner själva har vi all teknisk expertis och reservdelar som behövs. Efter inplastning ingår vanligtvis automatisk märkning, scanning etc. och transportvägar fram till expeditionen. Och har du ett speciellt önskemål om det så kan vi måla sträckfilmsmaskinen i precis den färg du vill ha!

Nu efter coronan är det många som upplever en stark tillväxt inom detaljhandeln vilket ställer högre krav på varuflödet från centrallagret och ut till butiken. Kampen handlar lika mycket om leveranstid och leveransprecision som om pris, och det krävs att vara bäst i logistik-klassen för att lyckas. Vi hjälper gärna till att lösa den utmaningen, kontakta oss idag!

Transfervagnen på Dollarstore fördelar pallarna på de olika utloppsbanorna.
XXL-lösning med 40 transportband och två Pallpack 8000 lindningsmaskiner.

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare