Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

”Vi ville ha en bandningsmaskin med högsta pålitlighet”

Med dygnet-runtproduktion och 5 500 utgående pallar/vecka var det aldrig något tvivel om att Peterson Packaging skulle välja bandningsteknik av högsta kvalitet. Det blev Mosca.

Utmaning

Driftproblem och underhållstid som ledde till förseningar.

Lösning

Bandningsmaskin från Mosca av toppkvalitet.

Resultat

Förbättrad driftsäkerhet, ergonomi, användarvänlighet och lönsamhet.

Vid industrianläggningen hos Peterson Packaging hanteras hela produktionsprocessen från råmaterial till färdig produkt, inklusive tryckning i sex färger, utstansning av kartonger och slutligen kundleveranser över hela landet. Varje vecka produceras och levereras ungefär 5 500 pallar med färdiga emballageprodukter, varav en betydande del går till den norska livsmedelsbranschen. Underhållschefen David Weber berättar att industriföretagets senaste investering, en bandningsmaskin från Mosca, inte bara har levt upp till förväntningarna utan också överträffat dem.

– Det är sällan vi upplever installationer helt utan tekniska problem, men det här var ett positivt undantag. Mycket professionella installatörer från PallPack och från Mosca i Tyskland har bidragit till att vi har lyckats med en snabb och smidig omställning till moderna bandning i vår emballageproduktion, säger han.

Peterson Packaging mycket nöjda med PallPack
Peterson Packaging valde bandningsmaskin från Mosca.

Positivt för lönsamheten

Hos Peterson Packaging är de övertygade om att den nya bandningsmaskinen från Mosca kommer att bidra positivt till lönsamheten de kommande åren. Den tidigare bandningslösningen hade varit i drift i mer än 20 år och David Weber berättar om driftproblem och underhållstid som ledde till förseningar och i värsta fall produktionsstopp. Med den nya bandningsmaskinen är det full produktion hela tiden.

– Bandning är en kritisk del av pallhanteringen där driftstopp snabbt fortplantar sig och blir ett problem. Hos Peterson Packaging har vi dygnet runtproduktion och är beroende av hög pålitlighet i alla led. Med den nya lösningen från Mosca får vi bandning som håller den höga kvalitet vi vill leverera och samtidigt får vi lägre kostnader för plastband som också är en del av den positiva räkneövningen. Det allra viktigaste är trots allt att vi kan garantera bättre och säkrare leveranser till våra kunder, säger han.

Bandningsmaskin med högsta pålitlighet

Den automatiserade pallbanan sköter kontinuerlig tillförsel av pallar med emballageprodukter för den nya bandningsmaskinen från Mosca. Den betjänas av en operatör och sätter två band på varje pall. Pallen kan roteras 90 grader så att man kan banda pallens alla sidor med totalt 4 plastband, vilket är något som utnyttjas för ungefär fem procent av leveranserna. Det är enkelt för operatören att byta plastband och detsamma gäller för styrskivan. Weber berättar att stor vikt lades vid driftsäkerhet, ergonomi och användarvänlighet vid valet av lösning. Det var förstås också viktigt att välja en maskin som passar bra för anläggningens produktionslösningar och volymer.

– Vi ville ha en bandningsmaskin med högsta pålitlighet samtidigt som den måste anpassas till anläggningens övriga system och vår produktionsvolym, som ibland är upp till 6 500 pallar i veckan. Med Moscas lösning såg vi att våra produktionskrav tillfredsställdes på ett bra sätt och vi värdesätter en närvarande leverantör som snabbt kan ordna reservdelar och servicepersonal om det behövs. Med denna lösning från Mosca får vi bättre driftsäkerhet och ekonomi. Före installationen hade vi bra och konstruktiva samtal med leverantören och vi imponerades över att installationen och igångkörningen genomfördes prickfritt, sammanfattar David Weber.

PallPack Peterson Packaging.
David Weber från Peterson Packaging.
Med denna lösning från Mosca får vi bättre driftsäkerhet och ekonomi.
Peterson packaging

David Weber

Peterson Packaging

Till kundcase »

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare