Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

Smarta bandningsmaskiner stärker produktiviteten

Om bandarna krånglar stannar också produktionen. Därför investerade Stora Enso Nymölla i fyra Sonix TR-6 Pro bandningsmaskiner, med press, och minskade underhållskostnaderna.

Utmaning

Ha en effektiv maskinpark och undvika driftstopp.

Lösning

Fyra Sonix TR-6 Pro-bandningsmaskiner från Mosca.

Resultat

Få driftstopp och extremt låga kostnader för underhåll.

Pappersproducenterna lever i en omtumlande tillvaro i det nya medieklimatet. Stora Enso Nymölla, Stora Enso-koncernens enda integrerade massa- och finpappersbruk, känner av förändringarna. Lägre efterfrågan och minskade pappersvolymer de senaste fem åren har gjort att även Stora Enso Nymölla tvingats ställa om produktionen och justera personalstyrkan efter marknaden.

– Både tidningspappersproduktionen och den grafiska sidan har det tufft. Tillväxten har avstannat och importen från bland annat Asien har ökat. Samtidigt har vi anpassat oss till kortare ledtider med nya inköpsmönster där kunderna gör mindre beställningar just-in-time för att slippa dyra lagerkostnader, berättar Mats Persson, konverterings- och logistikchef på Stora Enso Nymölla.

Stora Enso valde PallPack
Som andra pappersproducenter har även Stora Enso Nymölla tvingats ställa om produktionen och justera personalstyrkan efter marknaden.

Inga showstoppers

Men även om Nymölla krigar om volymerna är verksamheten fortfarande lönsam.

– Nymölla är en kassako i Stora Enso-koncernen. Så länge som vi tjänar pengar är det lättare att få pengar till de investeringar vi behöver för att upprätthålla den maskinstandard som vi önskar. I den här typen av processindustri måste maskinparken vara effektiv eftersom vi producerar dygnet runt, alla årets dagar. Det finns inget utrymme för några tekniska ”showstoppers”, tycker Mats Persson.

Stora Enso väljer PallPacks bandningsmaskiner
Axel Hagen, PallPack och Mats Persson, Stora Enso Nymölla, är nöjda med installationerna av de nya bandarna.

Får inte krångla

En av investeringarna som Nymölla gärna berättar om är installationen av fyra nya bandmaskiner; Sonix TR-6 Pro, från Mosca. Den första bandmaskinen installerades på prov våren 2015. Efter godkänt test köpte Stora Enso ytterligare tre bandmaskiner. Installation och utbildning tog en dag per maskin.

Alla bandarna är extrautrustade med press och wifi-uppkoppling för att operatörerna ska kunna ha uppsikt över produktionen när de inte själva är på plats. Bandningsmaskiner, tycker Mats Persson, är visserligen bara detaljer jämfört med de stora pappersmaskinerna. Men bandare som krånglar stoppar likväl all produktion. Därför står alltid en reservbandare klar för start om något oväntat skulle inträffa. Alla bandare står på hjul och inkoppling tar bara ett par minuter.

– De ska bara fungera, säger Mats Persson och förklarar att just bandare ofta är ett ovälkommet störningsmoment i den här typen av verksamhet.

Stora Enso förpackningslinjer.
Driftpersonal övervakar emballeringen vid förpackningslinjerna.

Smart och energisnål

Erfarenheten från installationen av Sonix TR-6 Pro har varit positiv. Med enkel integrering i produktionslinjen, elektromagnetiskt paketstopp, produkttransport på rullband och en bandningstakt på upp till 45-55 förpackningar per minut (600 x 600 mm), spelar nu Sonix TR-6 Pro en viktig roll i produktionsprocessen. Positivt är även att systemet har få rörliga delar och självkalibrerande ultraljudssvets vilket medfört mindre rengöring och underhåll.

– Miljön har definitivt blivit mycket renare och snyggare. Dessutom är bandarna energisnåla och vi har bara haft ett mindre stopp hittills. Den första maskinen har gjort 6,5 miljoner bandningar sedan starten 2015. Sedan dess har underhållet för samtliga bandare bara kostat oss cirka 6 000 kronor, förklarar Mats Persson.

Smarta bandningsmaskiner stärker produktiviteten
Dygnet runt, 365 dagar om året, bandar fyra nya Sonix TR-6 Pro upp till 45 förpackningar per minut.

Återvinn med majs

Bandarna bandar idag med polypropenband som köps externt. I produktionen på Nymölla går det åt 25 miljoner meter pp-band om året. Nya lösningar med återvinningsbara band tillverkade av majs kan förändra den marknaden, tror Moscas svenska återförsäljare PallPack.

– Återvinningsbara band är en jätteintressant fråga för oss. Med tanke på att vi förbrukar 80000 meter band om dygnet är det samtidigt en prisfråga. Kan bandproducenterna hitta lösningar för både pris och kvalitet är vi med på det tåget, säger Mats Persson.

Pekskärm Moscabandare.
På pekskärmen med intuitivt användargränssnitt är det enkelt att hantera inställningarna.

Om Mosca Sonix TR-6 Pro
Leverantör: Mosca.
Kapacitet: 45-55 förpackningar per minut.
Bandbredd: 5-12 mm, pp-band.
Återförsäljare: PallPack
www.pallpack.se

Om Stora Enso Nymölla
Grundades: 1962.
Anställda: Cirka 520 personer.
Omsättning: 3,4 miljarder kronor.
Årlig produktion: 340 000 ton sulfitmassa, 470 000 ton obestruket finpapper.
Egna varumärken: MultiCopy, 4CC.
Pappersmaskiner: Två.
Arklinjer: Fyra.
Förpackningslinjer: Sex.

Styrsystem Sonix TR-6 Pro
Styrsystemet i Sonix TR-6 Pro bygger på språkoberoende data och har hjälptexter på många olika språk.
Miljön har definitivt blivit mycket renare och snyggare.

Mats Persson

Stora Enso Nymölla

Till kundcase »

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare