Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

Sträckfilmen håller tunga säckar på plats på Cementa

Cementa hade problem med ostabila pallar när plasten runt deras tunga cementsäckar inte höll. Men bytet till sträckfilmsmaskinen PallPack 8025 har minskat problemen avsevärt.

Utmaning

Plasten runt Cementas ett ton tunga pallar med cementsäckar höll inte och därmed blev pallarna ostabila.

Lösning

Sträckfilmsmaskinen PallPack 8025, optimerad sträckfilmning och ett lyftbord.

Resultat

Stabila pallar som klarade test med 27 graders lutning.

– Nu fungerar det mycket bättre, säger Anders Carlbom, arbetsledare för packeri på Cementa.

Cementas cementfabrik i Skövde har 95 anställda och dessutom sysselsätts ett stort antal underentreprenörer och transportörer. I genomsnitt produceras här 2 800 pallar med cementsäckar i månaden. Varje pall lastas med 48 eller 40 säckar beroende på om de väger 20 eller 25 kg, vilket innebär att varje pall väger cirka ett ton.

– Tidigare hade vi problem med att få pallarna tillräckligt stabila, vi använde en pallhuv som vi drog ner över säckarna och pallen men det blev inte tillräckligt stabilt. Därför började företaget titta på en annan lösning och då föll valet på PallPack, säger Anders Carlbom.

Anders Carlbom framför sträckfilmsmaskinen PallPack 8025.

Ny sträckfilmsmaskin och ny sträckfilm

Med den automatiska sträckfilmsmaskinen PallPack 8025, ett lyftbord och ett specialprogram för sträckfilmningen – med flera varv i botten som fäster sträckfilmen under pallen, skapas stabilitet.

– Vi testade med flera olika typer av sträckfilm för att komma fram till ett bra resultat, som både vi och kunden är nöjda med. Då vi vet att Cementa har haft problem med stabilitet förut var det helt avgörande att vi kontrollerar både sträckfilmen och sträckfilmsmaskinen, säger Tommy Johansson på PallPack.

När pallen kommer in i sträckfilmsmaskinen och står rätt så kör lyftbordet upp pallen. På så vis plastas även själva pallen, säger Anders Carlbom.

Pallarna med cementsäckar väger ett ton styck.

Klarade testerna

Transportstyrelsens föreskrifter för lastsäkring säger att lastbilar ska kunna luta lasten 27 grader och därför har PallPack genomfört vipptester där en fullpackad pall med cementsäckar lutades 27 grader och det visade sig att sträckfilmen höll cementsäckarna på plats.

– Med vår förra lösning kunde det hända att pallhuven inte höll ihop pallen och plasten sprack. Ibland fick vi tillbaka last som vi fick handplocka och plasta om flera gånger. Dessutom fick vi ha folk som kom in och sträckfilmade efter att huvsträckningen lagts på. Det blev mycket dubbelarbete, säger Anders Carlbom.

PallPack genomförde vipptester där en fullpackad pall med cementsäckar lutades 27 grader och det visade sig att sträckfilmen höll cementsäckarna på plats.

Cementa ska optimera ännu mer

Han ser en stor förbättring: allt är enklare och för operatörerna är det betydligt smidigare att byta rulle – nu väger den 18 kg istället för 800 kg.

– För våra kunder är det också skillnad. Det var inte kul att höra om det vält pallar i lastbilar, säger Anders Carlbom.

Genom avtalet med PallPack kommer Cementa att få hjälp med att optimera plastningen av pallarna ännu mer – dels för att öka stabiliteten ytterligare, samt för att kunna minska antalet varv med sträckfilm och på så sätt spara pengar.

Tidigare hade vi problem med att få pallarna tillräckligt stabila.

Anders Carlbom

Cementa AB

Till kundcase »

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare