Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

Avancerad internlogistik hos Fürst

Fürst har optimerat sin internlogistik under de senaste åren med avancerade transportlösningar från ITO PallPack.

Utmaning

Manuell hantering av 20 000 provrör dagligen, ojämnt inflöde av provrör till analysmaskinerna.

Lösning

ITO PallPack-system för mottagning av plastlådor med provrör och effektiva transportband för interntransport av provrör.

Resultat

Minskad manuell hantering och jämnare flöde av provrör till analysmaskinerna.

I Norges största medicinska laboratorium för biologiska prover hanteras cirka 20 000 provrör varje dag. Interntlogistiken på Fürst har optimerats under de senaste två åren med avancerade transportlösningar från ITO PallPack.

Sparar manuellt arbete

Fürst är landets största laboratorium i sitt slag med medicinsk biokemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi och patologi som ämnesområden. Varje dag kommer cirka 20 000 biologiska provrör till huvudlaboratoriet i Furuset för att analyseras i automatiserade och toppmoderna analysmaskiner.

Hanteringen måste ske utifrån strikta krav på integritet, kylning, hygien med mera. Proverna sorteras manuellt innan de analyseras, och 2015 startade processen för att effektivisera de interna transporterna fram till analysmaskinerna.

Det första steget mot effektivare internlogistik var en lösning med automatiska transportbanor som fraktar plastbackar med provrör fram till personalen som sorterar proverna, samt returtransport av tomma plastlådor och annat som ska återanvändas.

Lösningen installerades av ITO PallPack redan 2015, och 2017 utvidgades den med nya transportbanor fram till automatiseringslösningen för analysmaskinerna, där varje sorteringsplats har sorteringluckor ner till mindre transportband.

– Detta sparar oss mycket manuellt arbete. Det är extra hektiskt under eftermiddagarna när prover från hela landet kommer in och en effektiv hantering gynnar både oss, läkarna och patienterna, säger Anne Fjellhaug, avdelningschef för provmottagning och kundkontakt på Fürst.

Fürst automatisering
"Transportlösningen anpassades till lokalen och proceduren för att hantera provrör internt i laboratoriet", säger Anne Fjellhaug.

Vinster inom flera områden

Fürst tar ungefär tio procent av blodproverna på sina egna provtagningsstationer men huvuddelen av proverna levereras från vårdcentraler över hela landet. Fürst använder en automatiseringslösning från Siemens med ett helautomatiserat transportsystem som transporterar provrör till analysmaskinerna (som är anslutna till transportbanden).

Anne Fjellhaug säger att ITO PallPacks transportbanor inte bara säkerställer enklare internlogistik, utan också ger en smidigare leverans av prover till analysmaskinerna.

– Tidigare fraktades proverna internt i små plastlådor, vilket resulterade i att behållare med prover kom samtidigt till automatiseringslösningen. Nu är det mindre manuellt arbete samtidigt som vi får en smidig transport av prover. Detta resulterar i både effektivare drift och arbetsmiljöfördelar som mindre fysisk belastning för de anställda, säger hon.

Lösning anpassad till utrymmet

Hela installationen från ITO PallPack är anpassad till de befintliga lokalerna, med varumottagning från bud vid egen ingång och transport till personalen som sorterar proverna. Därefter transporteras provrören på bana i takhöjd till analysmaskinerna. Anläggningen hanterar också returtransporter av tunga plastlådor och annat material som ska återlämnas och återanvändas av vårdcentraler och läkare.

Anne Fjellhaug berättar att en projektgrupp i företaget fick i uppdrag att kartlägga marknaden för leverantörer som kunde erbjuda transportbanor anpassade till deras verksamhet.

ITO PallPack var den första leverantören som kontaktades och i samarbete med projektgruppen förberedde ITO Pallpack design och skisser för intern transport av provrör i laboratoriet.

– Transportlösningen anpassades till lokalen och procedurerna för intern hantering av provrör i laboratoriet. Vi är mycket nöjda med den tekniska lösningen och med samarbetet med ITO PallPack, avslutar Anne Fjellhaug.

Fürst transportbanor
ITO PallPacks lösning med transportbanor.
Transportbana
Provrören transporteras till analysmaskinerna på en transportbana i takhöjd.
Lösningen ger både effektivare drift och arbetsmiljöfördelar.

Anne Fjellhaug

Fürst

Till kundcase »

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare