Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

E-handelsjätten Komplett effektiviserar internlogistiken

För Nordens största e-handelsaktör har tillväxt varit fundamentet under 22 år. Kontinuerliga förbättringar av lager- och logistik har varit en förutsättning för framgång.

Utmaning

Internlogistik som främjar tillväxt för Nordens största e-handelsaktör.

Lösning

ITO-lösningar från varumottagning till leverans, utvecklat i tre projekt under mer än tio år.

Resultat

Effektivt flöde av varor in och ut ur AutoStore, internlogistik som möjliggör varuplock var tredje sekund.

En vara var tredje sekund

Komplett Group i Sandefjord har två separata byggnader nu knutits samman till en med vad som internt kallas ”mellanbyggnaden”. Kenneth Hofstedt är driftchef på den tekniska avdelningen på Komplett och han berättar att utbyggnaden krävde omfattande förändringar i internlogistiken under 2018.

– Det har krävt mycket planering och arbete, men resultatet är att vi nu har en mycket effektiv intern hantering av varor, från varumottagning hela vägen till kundleverans, säger han när han tar med oss på en rundtur i det 26 000 kvadratmeter stora centrallagret.

AutoStore har byggts ut efterhand. I dag görs ett varuplock var tredje sekund.

Långt samarbete med ITO

Det är en fördel att vara i god form eftersom vi pratar om godshantering över stora avstånd och flera våningar som knyts samman av automatiska transportbanor, pallhiss, spiralhissar m.m. Sandefjordsföretaget började använda AutoStore 2007 och har sedan dess haft kontinuerliga projekt för att utöka och förbättra internlogistiken. ITO-lösningarna säkerställer ett effektivt flöde av varor både före och efter det automatiska plocklagret Autostore. Från varumottagning till expediering och logistikchefen Bjørn-Tore Svendsen menar att det  varit nödvändigt för att uppnå tillväxten som bolaget haft.

– Det finns helt enkelt inget utrymme för driftstopp här och vi letar alltid efter nya lösningar som kan förbättra flödet av varor, säger Bjørn-Tore Svendsen.

Det jobbet gör Komplett uppenbarligen bra, för efter årets utbyggnad plockas en vara i genomsnitt var tredje sekund. Fokus är fortfarande på data- och elektronikprodukter, men områden som hushållsapparater, foto, kosmetika och läkemedel har vuxit mycket de senaste åren. Företaget lägger vikt på att vara den enda länken mellan tillverkare och kund. När denna form av distribution kombineras med effektiv godshantering blir det också möjligt att vara prisledande på en mycket konkurrensutsatt marknad.

Varuhantering i flera olika höjder och flera våningar i en ITO-anläggning som också är dimensionerad för framtida utbyggnad.

Skäddarsydda lösningar

Det är lätt att imponeras över hur de tekniska lösningarna från investeringsprojekt som löper över mer än tio år nu utgör en helhet. Vid varumottagningen hittar vi packstationer och transportbanor för tomma förpackningar ut till kartongcontainer samt transportbanor för varor in till AutoStore. Från AutoStore har det installerats effektiva packstationer med streckkodsregistrering, automatiska kartongresare och skräddarsydda transportbanor ut till sorteringsanläggningen. Den har hög kapacitet och består av 8 gravitationsbanor, samt möjligheter att bygga ut med modulbanor hela vägen in i speditörernas bilar. Automatiska sensorer, streckkodsläsare och kamerateknik gör att allt fungerar tillsammans och under utbyggnaden installerades också nya HMI-skärmar.

– Det är användarvänliga touchskärmar som ger en bättre överblick och gör det enklare för operatörerna att göra ändringar i varuflödet, säger Kenneth Hofstedt.

Varumottagning och effektiv inregistrering av gods till AutoStore.

Lösningsorienterad

Bjørn-Tore Svendsen betonar hur avgörande det är att samarbeta med leverantörer som förstår vikten av driftsäkerhet.

– Under många år har ITO visat att de förstår den viktiga rollen som internlogistik spelar i ett företag som vårt. De har kunniga medarbetare som lägger stor vikt vid lösningsarkitekturen, och anläggningen här är både anpassad till dagens behov och dimensionerade för framtida utbyggnad. Det är helt avgörande att samarbeta med leverantörer som känner oss väl och förstår vår affärsmodell.

Kompletts målsättning är att vara den enda länken mellan tillverkare och kund. Här inregistreras varor från tillverkarna. Tomma emballage går rakt till papperscontainrar via transportbandet till höger.
Nordens största e-handelsaktör har nätbutiker i Norge, Sverige, Danmark, Finland och Tyskland. Alla beställningar levereras från lagret i Sandefjord.
Modulbanor säkerställer transport av kundorder hela vägen till speditörernas bilar.
AutoStore har använts sedan 2007 och ITO-lösningar har implementerats i tre stora projekt, senast 2018.
Nya HMI-skärmar ger bättre översikt och möjligheter att göra ändringar.
Under många år har ITO visat att de förstår den viktiga rollen som internlogistik spelar

Bjørn-Tore Svendsen

Komplett

Till kundcase »

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare