Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

Skräddarsytt logistikcenter för norska Moelven Langmoen

Norska Moelven Langmoen har investerat 30 miljoner norska kronor i ett nytt skräddarsytt logistikcenter i Brumunddal under de senaste två åren. Den 30 januari 2019 togs det i bruk.

Utmaning

Öka effektiviteten och skräddarsy för träprodukter.

Lösning

Nytt logistikcenter med ett nytt lager och en ny ITO PallPack-anläggning för att packa kundleveranser.

Resultat

Ökad effektivitet, bättre anpassning efter kund och möjlighet att växa med 20 procent.

Fullt vid invigningen

ITO PallPack har skräddarsytt en anläggning för att plocka, plasta och banda färdiga leveranser för Moelven Langmoen .Vi var naturligtvis närvarande under invigningen. Där var vi i gott sällskap – på plats var både ledning, styrelse, press och förstås många av de anställda på Moelven Langmoen. Mer effektiv internlogistik, kundanpassade leveranser och lägre kostnader har varit centralt i utvecklingen av logistikcentret. Nyligen togs det i drift – med en ITO PallPack-anläggning som förmodligen är den enda i sitt slag.

Eivind Monsen från ITO PallPack
Eivind Monsen från ITO PallPack har varit ansvarig för installationen på Moelven Langmoen och var förstås med när logistikcentret öppnades. I bakgrunden ses hela ITO PallPack-lösningen, med packstationer, transportbanor, sträckfilmsmaskin, objektskanner, bandning med mera.

ITO PallPack-anläggning för plastning och förpackning

Lösningen från ITO PallPack är uppbyggd med fyra packsstationer längs sidorna som fylls på med truckar. Där packas de flesta av Moelvens olika paneler, lister, golvbrädor och andra produkter separat för varje leverans. Här skannas varje pakets streckkod, innan hela leveransen transporteras i sidled till huvudbanan. En avancerad objektskanner läser av den enskilda leveransens fysiska mål. På så sätt kan sträckfilmsmaskinen anpassa emballaget till rätt mått för varje leverans.

I den sista momentet placeras plasten runt kollit och allt bandas i en bandningsmaskin anpassad för långt gods. I anläggningen har vi använt komponenter från Goliath, Hela med fler och satt samman dem till en komplett och integrerad ITO PallPack-anläggning. Resultatet är en lösning som genom en hög grad automatisering säkerställer en säker och effektiv förpackning av leveranser med bredd på 270 till 1 200 mm. För Moelven Langmoen innebär detta att företaget kan anpassa ordrarna efter sina kunder på ett bättre sätt jämfört med tidigare. Det har också varit ett viktigt mål för hela investeringen i det nya logistikcentret.

Moelven Langmoens logistikchef Thea Slotnæs
Logistikchefen Thea Slotnæs var mycket nöjd under öppningen av det nya logistikcentret den 30 januari.

Höga förväntningar på sitt logistikcenter

Logistikchefen Thea Slotnæs är glad över att logistikcentret har öppnat och ser fram emot ett fortsatt samarbete med ITO PallPack.

– Montering och driftstart har gått enligt plan och ITO PallPack hade mycket att bidra med när vi ritade och designade anläggningen. Packstationerna ger oss stor flexibilitet att samla och packa varje leverans. Och här finns mycket automatisering som man inte märker omedelbart. Vi har höga förväntningar på effektivitet och tillförlitlighet. Det här bidrar till att vi ska öka leveranserna här från Langmoen med 20 procent – från 5 000 till 6 000 lastbilar per år, säger Thea Slotnæs.

Det blir spännande att följa utvecklingen på Langmoen, där det skett förädling av trä i nästan 100 år. Optimismen och engagemanget var stort under invigningen, både bland ledningen och de många medarbetarna på den viktiga arbetsplatsen i centrala Brumunddal.

Fyra packstationer Moelven Langmoen
Fyra packstationer fylls upp från truckar så att hela kundens leverans kan färdigställas innan den transporteras till packanläggningens huvudbana.
Skräddarsydd ITO PallPack-anläggning Moelven Langmoen.
Kanske den enda i sitt slag: skräddarsydd förpackningsanläggning för träprodukter på Moelven Langmoen.
Objektskanner ITO PallPack
Den grå ramen är en objektskanner som skannar av leveransens fysiska mål så att sträckfilmsmaskinen kan anpassa rätt sträckfilmsstorlek. Alla leveranser transporteras automatiskt genom skannern.
Bandning Moelven Langmoen
Bandning är en viktig del av packprocessen, det ska både säkra leveransen och samtidigt inte orsaka skador på trät. Denna lösning i slutet av linjen är utformad speciellt för långt gods.
Moelven Langmoen PallPack
Här har det skett träförädling i 100 år, sedan Berge Langmoen byggde upp företaget under perioden före och efter andra världskriget. Nu är det nya logistikcentret på plats och redo för att öka leveranserna med 20 procent.
ITO PallPack hade mycket att bidra med när vi ritade och designade anläggningen.
Moelven Langmoen

Thea Slotnæs

Moelven Langmoen

Till kundcase »

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare