Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

Gratis serviceavtal ger stora fördelar

När du köper en sträckfilmsmaskin, tejpmaskin, bandningsmaskin eller andra tekniska lösningar från ITO PallPack erbjuder vi alltid ett serviceavtal i samband med leveransen. Avtalet är gratis och ger stora fördelar: vid servicebehov prioriterar vi dig och du sparar samtidigt kostnader.

Av: ITO PallPack 12 februari 2020 Service
service

– Det är verkligen ett väldigt enkelt val. Serviceavtalet ger en massa fördelar och är samtidigt gratis, säger Tommy Johansson, försäljningschef på ITO PallPack.

Små maskiner, stor betydelse
Småföretag är ofta mer sårbara än stora, därför är det också mycket viktigt att de tekniska lösningarna fungerar korrekt och att driftsproblem blir så kortvariga som möjligt. På ITO PallPack lägger vi stor vikt vid service – det är våra egna anställda som utför serviceuppdragen och den tekniska expertisen finns i vår egen organisation. Vi ser alltid till att ha ett ordentligt reservdelslager. Samtidigt arbetar vi med digitala tjänster som fjärr-felsökning, digitala underhållsböcker och andra tidsbesparande tjänster. Vår satsning på service gynnar kunderna, och vill du ligga i framkant ska du teckna ett serviceavtal med oss.

PallPack serviceavtal
En tejpmaskin är en bra investering som ger omedelbara vinster. Med ett serviceavtal säkerställer vi att du prioriteras om något skulle inträffa och dessutom till en låg kostnad.

Teckna serviceavtal nu!
När du köper en ny maskin får du också ett serviceavtal gratis. Om du redan har maskiner och utrustning som du vill ha ett serviceavtal på ordnar vi det direkt. Kontakta vår servicekoordinator Caroline Wallgren, och säkerställ att du får högsta prioritet och en låg servicekostnad när du behöver det.

PallPack serviceavtal
PallPack 8000 är kanske Nordens mest sålda sträckfilmsmaskin, byggd av ITO PallPack. Och eftersom vi byggt den har vi unik teknisk expertis om maskinen. Se till att skaffa serviceavtal!

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare