Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

Vision-kamera i automationslinjen

Av: ITO PallPack 30 oktober 2017 Vi informerar
Vision kamera

Datarelaterade kameror används ofta inom automatiserad industri. Systemen brukar kallas Visionsystem, ett område där ITO PallPack nu erbjuder sina egna lösningar.

Visionsystem används för en rad olika ändamål, till exempel sortering av produkter eller identifiering av en produkt så att roboten kan hantera den ordentligt. När Visionsystemet är associerat med produktionssystemet blir omvandlingstiden ungefär noll, så roboten får instruktioner när kameran identifierar produkten. På det sättet kan vi skapa mycket effektiva automationssystem.

ITO PallPack levererar Visionsystem som består av kamera, ljus, optik och mekanisk konstruktion för alla.Vi använder standardkomponenter så att reservdelar ska vara lättillgängliga för kunderna. Dessutom ser vi till att Visionsystemet blir en del av en övergripande lösning.

Teknisk konfiguration som ljustyp, kameraupplösning, djup/antal färger, optik och mer optimeras baserat på syftet och de toleransgränser som krävs i varje enskilt fall. Systemet kan konfigureras och uppdateras från ett grafiskt användargränssnitt, vilket vi givetvis hjälper till med när nya produkter hanteras i produktionslinjen.

Vision kamera

Vision-system används för:

  • Sortering
  • Identifiering
  • Kontroll av kvalitet, antal eller annat
  • Dokumentation, till exempel för att dokumentera leveranser

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare