Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

ITO och Savoye

Savoye, ITO PallPack

Kenneth Hofstedt, chef för den tekniska avdelningen på Komplett Group, Hervé Aubert, Director for Strategic Partnerships and Knowledge Management, på Savoye, Julien Panarioux, Partnership Manager på Savoye, Axel Hagen, VD för ITO PallPack AB och Andreas Skuterud, projektledare på ITO PallPack AB.