Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

Lönsam automatiserad packlinje hos Mapei

Hösten 2015 började Mapei använda sin nya packlinje. Den har gått med vinst från första dagen.

Utmaning

Manuell packning med manuellt vägande, hantering av påsar med mera samt tunga lyft.

Lösning

Semiautomatisk packlösning med automatisk viktkontroll, kartongförsegling m.m.

Resultat

Mindre resurskrävande förpackning och HMS-vinster (Hälsa, Miljö & Säkerhet).

Vid Mapeis anläggning i Nord-Odal i Norge produceras murbruk, fogmassa, lim och andra kemiska produkter. Hösten 2015 tog de en ny packlinje i bruk. Den har gått med vinst från första dagen.

– Vi valde att samarbeta med ITO PallPack eftersom de var den mest lösningsinriktade leverantören, berättar Mapeis projektledare Tommy Gustavsen.

Från viktkontroll till sträckfilm

Mapei i Nord-Odal/Norge är ett av den italienska koncernens arton forskningscentrum i världen och är huvudproducent av produkter till Norden och Baltikum. Här produceras bland annat fogmassa för byggbranschen. Femkilospåsar fylls med fogmassa och försluts automatiskt i produktionsmaskinen innan de färdiga påsarna transporteras vidare i packlinjen. Packlösningen ritades och installerades av ITO PallPack hösten 2015 och består av automatisk viktkontroll med avvisning av påsar som ligger utanför toleransvärdena, automatisk kartongresning med tejpning upptill och i botten, ett schakt/buffertlager innan påsarna förpackas manuellt i kartonger samt automatiskt påförande av produktnamn och annan info från en bläckskrivare.

Även plastlindningsanläggningen för utgående pallar levereras av ITO PallPack. Anläggningen är mycket kompakt och kombinerar transportbanor med ett motoriserat transportband, stigningsband och gravitationsbanor (bana med naturligt fall).

Lönsam automatiserad packlinje hos Mapei
Lönsam automatiserad packlinje hos Mapei

Arbetsbesparande och ergonomisk

Innan den nya ITO-anläggningen togs i drift utfördes samma moment manuellt. Det var mycket mer tidskrävande med manuell viktkontroll, manuell hantering av påsar och kartonger, etikettering av kartongerna samt stapling av färdiga kartonger på pall. Nu görs jobbet på ett mycket mer effektivt sätt med ergonomi som anpassas efter operatörerna. Enklare och mer automatiserad hantering har gett en omedelbar vinst för Mapei, som räknar med att tjäna in anläggningen på tre år. Den största besparingen ligger i mindre användning av resurser, som istället frigörs för andra processer i produktionen.

Lönsam automatiserad packlinje hos Mapei

Vid produktionen av femkilospåsar levererar Alu-Pac-maskinen en ny påse var åttonde sekund. Dagligen produceras ungefär 500 kartonger med färdiga produkter i packlinjen. Tommy Gustavsen var projektledare för investeringen i en ny packlösning och han berättar att ITO framstod som den mest lösningsinriktade av de aktuella leverantörerna.

– Vi upptäckte snabbt att ITO PallPack hade produkter och lösningar som uppfyllde våra behov. När de också visade sig vara mycket lösningsinriktade med tekniska förslag och beskrivande ritningar för hela lösningen var valet enkelt. Vi ser också klara fördelar med att kommunicera med en norsk leverantör och tillverkare, både i implementeringsfasen och vid service och underhåll längre fram, berättar han.

Lönsam automatiserad packlinje hos Mapei
Lönsam automatiserad packlinje hos Mapei

Produktion med Lean-filosofi

I Nord-Odal tillverkas lim, fogmassor och andra kemiska produkter för byggbranschen sedan Rescon etablerade anläggningen för 40 år sedan. 1999 blev Rescon en del av den internationella koncernen Mapei, där fem procent av omsättningen används till forskning, bland annat inom miljömässigt hållbara produkter. Anläggningen i Nord-Odal är fortfarande huvudcentrum för produkter till marknaderna i Norden och Baltikum och varje dag levereras mellan 400 och 600 ton färdiga produkter till marknaden. Tommy Gustavsen berättar att produktionen bygger på den väl beprövade Lean-filosofin.

– Lean är en filosofi som passar bra för vår produktion. Det betyder bland annat att vi väljer enkla lösningar där det är möjligt och att beslut fattas och problem åtgärdas när de uppstår. Investeringarna i en ny packlinje från PallPack passar bra till Mapeis Lean-filosofi, avslutar han.

PallPack/ITO:s leverans består av följande:

Kontrollvåg och bläckskrivare levereras i samarbete med ACT där PallPack har stått för integrationen med övrig utrustning. ITO PallPack rullbana, stigningsband och u-formad gravitationsbana, SIAT kartongresare med automatisk tejpning i botten och upptill samt ITO PallPack plastlindningsanläggning.

Om Mapei

Mapei är en av världens största koncerner inom lim, fogmassor och andra kemiska produkter med anställda i över 80 länder i alla världsdelar. Fem procent av omsättningen används till forskning och produktutveckling med inriktning mot ekologiskt bärkraftiga produkter och system som inte innehåller lösningsmedel och förorenande ämnen. Mapei har 18 forskningscentrum varav ett vid produktionsanläggningen i Nord-Odal. I Norden var de tidigare kända som Rescon Mapei innan namnet 2011 ändrades till Mapei.

ITO PallPack framstod som mest lösningsorienterat av de aktuella leverantörerna.

Tommy Gustavsen

Mapei

Till kundcase »

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare