Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

Elfa gjorde framgångsrik automatisering

Elfa tog klivet från halvautomatisk till helautomatisk sträckfilmning och installerade automatisk etikettering av sina pallar.

Utmaning

Efterfrågade mer automation och ett effektivare arbetsflöde.

Lösning

Sträckfilmsmaskin från PallPack och helautomatisk palletikettering med scanning.

Resultat

Bättre flöde, effektivitet, kvalitet och bättre utnyttjande av arbetstiden.

– Vi fick ett helt annat flöde. Personalen kan utnyttja sin arbetstid bättre, vi tjänar tid och det blir mer ordning och reda, säger Jan Brink, Production Leader på Elfa i Västervik.

Ville få bättre flöde

Elfa tillverkar och erbjuder alla typer av förvaringslösningar, till exempel hyllor och skjutdörrar och har sitt centrallager i Västervik.

– Vi hade halvautomatisk sträckfilmsutrustning för pallar och ville få ett bättre flöde,  säger Jan Brink.

Tidigare sträckfilmades pallarna i en halvautomatisk sträckfilmare med snurrande pall. Personalen fick köra på med truck själv och sedan dra igång, plasta och flytta pallen. Själva sträckfilmningen tog ett par minuter och personalen fick vänta under tiden. Efter PallPack-installationen 2011 ställs de pallar som måste sträckfilmas i stället på en transportbana och sedan sker allt automatiskt med hjälp av ITO PallPacks sträckfilmsmaskin PallPack 8025. Truckföraren kan åka vidare till nästa uppgift istället för att vänta. Elfa menar att de ser både ekonomiska och miljömässiga vinster: bättre ekonomi genom en kontrollerad sträckfilmsförbrukning och en förbättrad miljö genom minskat spill.

Helautomatisk sträckfilmning

Pallarnas höjd kan variera mellan 0,5 och 2,65 meter, beroende på om det är en eller två pallar på höjden som ska plastas in. En stabiliseringsplatta som ligger på översta pallen stabiliserar godset under sträckfilmningen.

Sträckfilmningen börjar längst ner och går successivt uppåt. När toppen av pallen är nådd, lägger maskinen på en topplast, sedan fortsätter sträckfilmningen och topplasten lindas fast. På så sätt är pallen helt skyddad.

– Tidigare lade vi på topplasten först och sträckfilmade efteråt. Det gjorde att till exempel regnvatten kunde tränga in under plasten och skada förpackningen. Det kan inte ske nu, säger Jan Brink.

Automatisk etikettering

Elfa har dessutom installerat helautomatisk palletikettering med scanning, vilket sker i samma anläggning. Den färdigplastade pallen går vidare och etiketteras med palletiketter på långsidan och gaveln. En kontrollscanner verifierar att streckkoden är godkänd. Etikettutrustningen med scanner är monterad på en stående positionsutrustning på grund av att pallarna har olika höjder och etiketten alltid ska placeras på en bestämd höjd. På så sätt får Elfa en enhetlig och kontrollerad etikett som placerats i rätt position.

– Produktionskapaciteten är 50 pall i timmen, eller 100 pallar om vi har dubbelstaplat dem, vilket vi gör ibland, säger Jan Brink och betonar att företaget har sparat arbetstid.

– Vi behöver inte sätta fast plast manuellt, trycka på en knapp, vänta, klistra på själva etiketten och flytta pallen. Nu görs allt i ett, säger Jan Brink.

Varför valde ni PallPack?
– Dels var det en prisfråga och sedan var det att maskinerna klarar av de direktiv vi hade.

Hur viktigt är det att automatisera?
– För vår del var det ett stort steg att gå från halvautomatiska maskiner till att automatisera det här. Vi fick ett helt annat flöde. Truckförarna kan syssla med andra arbetsuppgifter samtidigt och kan optimera tiden mycket bättre

PallPacks sträckfilmsmaskin hos Elfa.
Elfa valde sträckfilmsmaskin från PallPack.
Personalen kan utnyttja sin arbetstid bättre och det blir mer ordning och reda.

Jan Brink

Elfa

Till kundcase »

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare