Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

End of line-lösningar

Packlinjer som anpassas efter dina behov och ger snabb "return on investment". En linje kan bestå av t. ex. palleteringsrobot, sträckfilmsmaskin, transportbana och etikettering.

Kompletta system

  • Automatisk sträckfilmning

    Av alla typer av pallar och gods. Integreras i linjen.

  • Automatisk bandning

    Anpassas automatiskt efter storleken på det som ska bandas.

  • Palletering

    Av alla typer av produkter, kartonger, backar osv.

Automatisk sträckfilmning

Vi utvecklar egna helautomatiska sträckfilmsmaskiner för effektiv sträckfilmning av alla typer av pallar och gods. De har funktioner som etikettering, vägning, skanning och palldubblering. Maskinerna integreras i pack- och palleteringslinjen.

Förslutning av kartonger och lådor

PallPack anpassar packlinjer till alla typer av produkter och emballage. Många företag lägger oproportionerligt mycket resurser på att flytta produkter, försluta kartonger, kontrollvägning m.m. Vi anpassar packlinjer som snabbt sparar pengar.

Automatisk bandning

Helautomatiska bandningsmaskiner kan enkelt integreras i en produktions- eller packlinje. Vi säkerställer att bandningen anpassas automatiskt efter storleken på det som ska bandas, samt integration, utbildning och service.

Palletering

Vi löser palletering av alla typer av produkter, kartonger, backar osv. Linjen som visas här består av KUKA palleteringsrobot, PallPack 4000 sträckfilmsmaskin, transportbana och etikettering. Den är modulbaserad och kan enkelt ändras om du växer.

Sörlandschips använder ITO Pall-Packs packmaskin, transportbanor och hiss för kartonger och en robotanläggning för packning och palletering i sin toppmoderna snacksproduktion.
ITO PallPack framstod som mest lösningsorienterat av de aktuella leverantörerna.

Tommy Gustavsen

Mapei

Til kundereferanse »
Investeringen i ITO PallPacks anläggning är en viktig del av effektiviseringsprocessen.

Christian Gudmundsen

Hitachi Power Tools

Til kundereferanse »

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare