Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

End of line-lösningar

Packlinjer som anpassas efter dina behov och ger snabb "return on investment". En linje kan bestå av t. ex. palleteringsrobot, sträckfilmsmaskin, transportbana och etikettering.

Kompletta system

  • Automatisk sträckfilmning

    Av alla typer av pallar och gods. Integreras i linjen.

  • Automatisk bandning

    Anpassas automatiskt efter storleken på det som ska bandas.

  • Palletering

    Av alla typer av produkter, kartonger, backar osv.

Automatisk sträckfilmning

Våre egna helautomatiska sträckfilmsmaskiner ger dig effektiv sträckfilmning av alla typer av pallar och gods. Vi kan enkelt inkludera etikettering, vägning, skanning och palldubblering.

Förslutning av kartonger och lådor

Palleteringsanläggning till alla typer av produkter och emballage. Många företag lägger oproportionerligt mycket resurser på att flytta produkter, försluta kartonger, kontrollvägning m.m. Vi anpassar packlinjer som snabbt sparar pengar.

Automatisk bandning

Helautomatiska bandningsmaskiner kan enkelt integreras i en produktions- eller packlinje. Vi säkerställer att bandningen anpassas efter ditt produkt, samt enkel integration, utbildning och service.

Palletering

Vi löser palletering av alla typer av produkter, kartonger, backar osv. Linjen som visas här består av KUKA palleteringsrobot, PallPack 4000 sträckfilmsmaskin, transportbana och etikettering. Den är modulbaserad och kan enkelt ändras om du växer.

Sörlandschips använder ITO Pall-Packs palleteringssystem. Vi inkluderar transportbanor, hiss för kartonger och en robotanläggning för packning och palletering.
ITO PallPack framstod som mest lösningsorienterat av de aktuella leverantörerna.

Tommy Gustavsen

Mapei

Till kundcase »
Investeringen i ITO PallPacks anläggning är en viktig del av effektiviseringsprocessen.

Christian Gudmundsen

Hitachi Power Tools

Till kundcase »

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare