Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

ITO PallPack erbjuder lösningar från Carryline

Av: pallpack-axel 27 april 2018 Vi informerar
Carryline ITO PallPack
Foto: Carryline AB

Rostfria kvalitetslösningar

I livsmedelsindustrin är Carryline särskilt en av de mest eftertraktade producenterna, och det är inom denna bransch som ITO PALLPACK AB har haft den största tillväxten de senaste åren.

”Med flexibla och modulbaserade transportlösningar i rostfria material erbjuder Carryline lösningar som är perfekta för en krävande livsmedelsindustri, som också omfattas av strikta produktions- och hygienkrav från myndigheterna” säger Christian Hagen, försäljningschef på ITO PALLPACK.

Svenska Carryline grundades 1963 och har sedan dess levererat transportlösningar till ett stort antal industriföretag i olika branscher. Företaget levererar både enskilda komponenter och kompletta lösningar, och har lyckats skapa ett stort antal variationsmöjligheter baserade på standardiserade baskomponenter. Produktionen sker vid Carrylines anläggning i Kungälv där lösningarna även testas för att säkerställa en snabb och effektiv installation. Carrylines produkter säljs över hela världen genom ett omfattande nätverk av återförsäljare.

Vi kombinerar våra egenproducerade automationslösningar med produkter från Radpak, Easy Conveyor, Kuka Robotics, Pall-Pack och nu alltså Carryline. Automatisering av förpackningsprocesserna ger goda resultat på kundens nedersta rad. Det viktigaste för oss är att tillgodose kundens behov och lösa dem bättre än vad kunden förväntar sig. Här spelar även lång erfarenhet och moderna dataverktyg för att designa lösningarna roll. Med Carryline som samarbetspartner skulle jag säga att bilden är nästintill komplett, säger Christian Hagen.

Henrik Eriksson på Carryline AB säger att de vill arbeta med branschens mest begåvade systemleverantörer, vilket möjliggör att kunden kan maximera utnyttjandet av Carrylines produkter.
– Med ITO PALLPACKs starka position i viktiga marknadssegment och hög kompetens inom paketering- och transportlösningar, kommer de utan tvekan att hjälpa Carryline att nå ännu fler norska kunder, säger Eriksson.

De första installationerna från ITO PALLPACK med Carryline-komponenter har redan genomförts, och Carrylines produkter kommer att ingå i ITO PALLPACKs installationer där detta är naturligt. ITO har servicekompetens på produkterna, allt från design till installation, service och underhåll till de nya produkterna. Foto: Carryline

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare