Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

Här bygger de ditt elskåp

Både arbetsljuset och arbetslusten är som bäst när kundernas elskåp byggs hos ITO´s Produktion i Tyristrand.

Av: ITO PallPack 9 augusti 2022 Produktion, Vi informerar

Skåpet där allt tolkas och sköts

Det är frestande att beskriva elskåpet som det ”centrala nervsystemet” i kundens tekniska installation. I elskåpet är PLC-enheten programmerad med den logik som behövs för att ta emot och tolka signalerna från ett stort antal sensorer utanför anläggningen och här hittar du allt från kontakter, transformatorer, HMI (användargränssnitt), säkringar och kablar som kommer att bidra till god driftsäkerhet under många år. Och om någon skulle trycka på ”nödstoppet” finns det en förprogrammerad enhet som säkerställer ett säkert stopp av hela systemet.

– I kundens installation är det vanligtvis 230 eller 400 Volt spänning, som går in i elskåpet , medan alla signaler internt i elskåpet görs med 24 Volt spänning, säger Ole Jakob Volden och Eirik Solberg på ITO´s Produktion i Tyristrand, när de skruvar på plats de sista komponenterna i ett nytt elskåp för en svensk näthandlare.

Att bygga ett elskåp kan ta upp till en vecka, beroende på komplexitet, säger Eirik Solberg som har tre års erfarenhet på ITO i Tyristrand.

Byggd efter detaljritningar

Elteamet på Tyristrand säger att de hänvisar till en utförlig beskrivning av allt varje elskåp ska innehålla, innan de bygger det steg för steg.

 Vi använder bara kvalitetskomponenter och vi har alla typer av nödvändiga verktyg tillgängliga. PLC-enheten är unikt programmerad för varje enskild teknisk lösning, och monteras av oss så att den kopplas till alla sensorer, motorer och utrustning. Vi köper stålskåpet komplett som ett tomt skal och när det skickas härifrån till kunden är det färdigt och klart för montering hos kunden, säger Ole Jakob medan han och Eirik rullar hela brädan med all elektronik för att skåpet för montering. 

Ritningarna är detaljerade och exakta, och allt är byggt med kvalitetskomponenter.

Elverkstaden på Tyristrand

” Mata eller reta inte aporna ”, står det på skylten på dörren till elverkstaden på Tyristrand Det finns ingen anledning att låta sig luras av det, för bakom torr humor och två glada miner finner vi kunskap, erfarenhet och allvar. I verkstaden är det trevlig LED-belysning i taket och väggarna är fulla av alla möjliga komponenter, kablar och verktyg. Vi låter oss imponeras av att alla verktyg och utrustning finns på fasta platser, och av två par drivna händer som fäster kontakter och apparater i ett skåp som helst inte ska ta mer plats än nödvändigt utanför kundens lokaler. Och VPN-boxen är som alltid integrerad, den som möjliggör fjärranslutning från ITO Support för felsökning direkt in i kundens tekniska lösningar.

Allt fixas för hand, det ska fungera i många år. Alla kablar och kontaktpunkter är märkta med en beskrivning som skrivs ut med separat skrivare för ändamålet.

Bygger flera skåp parallellt

Vi förstår att det är komplicerade ärenden som kräver mycket kunskap och noggrannhet innan allt är klart. Hur lång tid tar det egentligen att bygga ett komplett elskåp ? 

– Det varierar med komplexiteten, och i nuläget finns det även leveranstider för vissa komponenter. Ibland kan det ta en vecka, men ofta bygger vi flera skåp parallellt. Då går det att ” seriearbeta ”, genom att montera samma typ av komponenter i flera skåp kontinuerligt, svarar elteamet på Tyristrand, Ole Jakob Volden och Eirik Solberg.

"Ordning i syfrågor". Här är du i dåligt skick om du lånar ett verktyg och inte hänger tillbaka det där det hör hemma. Eirik och Ole Jakob har stålsatt kontroll över allt som händer i elrummet på Tyristrand.
Snart redo för kundinstallation. Här är det hela inpassat i stålskåpet.

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare