Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

ito_kunde_vbbok_6880

Hos VB Bok är varje beställning streckkodskannad så att den automatiskt skickas i rätt postcontainer. Antalet containerstationer och asfaltläggare kan enkelt utökas efter behov.