Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

Allt kan sorteras – automatiskt

Nästan allt, åtminstone. Automatiska sorteringssystem sparar tid och eliminerar fel för alla som livnär sig på effektiv logistik.

Av: ITO PallPack 24 februari 2022 Vi informerar

Sorteringsanläggningar som en del av logistiken

Installationer för automatisk sortering har blivit en självklar del av lagerlösningarna för alla som ägnar sig åt näthandel och annan kritisk logistik. När utgående beställningar kan sorteras automatiskt efter distrikt, postnummer eller transporttyp sparar det mycket tid och vi ser också att felfrekvensen minskar. Stora nätverksaktörer som Blivakker.no och XXL har sorteringsanläggningar som en del av ITO-anläggningen, men det är inte storleken som spelar roll. Mindre aktörer har också mycket att vinna på automatisk sortering, och många börjar med endast 3-4 sorteringsvägar, och expanderar i takt med att de får större volymer och fler sorteringskriterier.

Vi har nu många exempel på kunder som sparar tid och pengar genom att sortera beställningar automatiskt. Kontakta oss så visar vi hur enkelt det kan göras tillsammans.

Automatiskt sorteringssystem från ITO Pallpack på Elektroskandia. På denna anläggning finns det en operatör som kontrollerar varje beställning och flyttar den till rätt ruta.

Automatisk skanning

Godsskanning och sortering hör ihop och självklart levererar vi kamera/scanningslösningen också, som en del av transportvägarna. I många fall läses en streckkod på adressetiketten av, vilket säkerställer korrekt sortering. Många av våra kunder använder även skanningsdata för arkiv, spårningsinformation, bilddokumentation för utskick, statistik etc. Även här kan du givetvis lägga till funktionalitet över tid eftersom det hela tiden dyker upp nya möjligheter för en effektivare logistik.

Hos VB Bok är varje beställning streckkodskannad så att den automatiskt skickas i rätt postcontainer. Antalet containerstationer och asfaltläggare kan enkelt utökas efter behov.
Enkel sorteringsanläggning med fyra körfält hos Hitachi Power Tools.
Kamera för ITO-system hos Solar. I början används den bara i samband med sortering, så småningom även för andra ändamål.

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare