Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

Sträckfilm håller Starka betongs stenar på plats

Starka håller markstenar på plats med enbart sträckfilm under hela transportkedjan.
Starka håller markstenar på plats med enbart sträckfilm under hela transportkedjan.

Utmaning

Hålla samman pallen under hela transportkedjan.

Lösning

PallPack 8000.

Resultat

Plastemballaget blir starkt och stabilt.

Starka har i Kristianstad elegant löst transportknuten med pallbaserad marksten till byggmaterialhandeln och till entreprenörer – den helautomatiska sträckfilmsanläggningen från PallPack ger såväl smidig som hållbar pallhantering i hela distributionsledet.

Det stora intresset i Sverige för villa- och trädgårdsskötsel följs med stor uppmärksamhet vid Starka Betongindustrier AB. Företaget producerar ungefär en tredjedel av betongindustrins försäljning av marksten.

De ca 200 anställda i Kristianstad och Södra Sandby utanför Lund tillverkar totalt ca
90000 kubikmeter betong per år. De logistiska utmaningarna med marksten är omfattande när det gäller transport. Alla de 360 stenarna på varje pall, ska hållas på plats och inte förskjutas under hantering och transport och samtidigt exponera produkten eftersom ungefär hälften av tillverkningen kanaliseras till konsumentmarknaden via byggmaterialhandeln.

Trumlare tumlar Bya-sten

Sedan 1989 använder Starka i Södra Sandby en trumlare för behandling av betongstenen. Den rörliknande trumlaren i Kristianstad installerades 1998. Båda är invändigt klädda med gummi och när betongstenarna tumlas i trumlaren slåss kanterna av och ytan blir oregelbunden. Resultatet blir markstenar som ger intryck av att vara gamla stenar. I den något dammiga sorteringsanläggningen i Kristianstad, där fläktar suger ut merparten av dammet och luften fuktas via ett miljövänligt vattensystem i taket, radas stenarna slutligen upp efter varandra längs med transportbandet och läggs ut på pall. De paketeras med varannat lager omlott och slussas till den helautomatiska PallPack 8000 sträckfilmsanläggningen och plastas in medan pallen står still, förses med ”svetsfog” och försvinner ut ur byggnaden till avhämtningsbandet för Starkas truckar. Varje truck lastar tre pallar som mest och transporterar de plastade pallarna till lagringsplatsen några hundra meter bort.

– Plasten försträcks här till 50 procent. Den försträckta plastens molekyler strävar ständigt mot utgångspunkten. Det innebär att plastemballaget blir starkt och stabilt. Vi installerade den här norska maskinen för tre år sedan och den har fungerat bra i vår miljö. Att vi valde just PallPack berodde till stor del på den ”svetssöm” de har. Den är stabil och medför att plasten finns på plats och inte fladdrar för vinden. Den ger även tillräcklig styrka för att hålla samman pallen under hela transportkedjan från fabriken till användare, säger Mats Persson sonson till grundaren Yngve Persson.

Det började med cementrör…

När Yngve Persson år 1930 startade gjutningen av cementrör i Kristianstad nära dåvarande regementet I6 hade han säkerligen inga som helst drömmar om att villaägare, trädgårdsentusiaster och landskapsarkitekter skulle bli företagets stora målgrupp. Sonen Bengt Persson var lite mer expansiv och adderade betongellement, färdigblandad betong för närområdet och testade marknaden med just marksten. Sedan starten har det blivit ytterligare två fabriker på Näsby industriområde och dåvarande Kristianstad Cementgjuteri förvärvade i mitten av 50-talet anläggningen i Södra Sandby.

Åtskilliga bushållplatser, offentliga miljöer som upplevelsecentret Heron City vid Kungens Kurva i Stockholm, påfartsområdet till Danmarksfärjorna i Helsingborgs hamn samt InformationsCentret vid Öresundsförbindelsern är ett fåtal exempel på var någonstans marksten från Starka återfinns. Ett tusenfaldigt större exempel är villaägare runt om i Sverige som präglat sin trädgårdsmiljö med marksten från Starka.

Europeisk maskinpionjär för godsemballage med sträckfilm

PallPack utvecklade redan 1975 de första maskinerna för godsemballage med sträckfilm. Året efter startade produktionen i Norge av de första maskinerna och företaget var pionjär i Europa med maskinell utrustning for sträckfilm. Idag har över 2000 maskiner levererats.

Starka hade tidigare prövat med annan plastlösning runt pallarna när man runt sekelskiftet diskuterade problemet med teknikserviceföretaget G-Sab i Karlskrona och Göran Sabel, som även handhar installationer och service av PallPacks maskinutbud. Han inviterade företagsledningen vid Starka att på ort och ställe titta på maskinlösningen i Norge:

– När Bengt Persson var över i Norge och tittade på vår plaststräckningsmaskin så hade han ett orubbligt krav: Plasten fick inte svaja för vinden. Den skulle sitta fast ordentligt på pallarna. En betongtillverkare i Norge hade PallPack-systemet och jag sa att vi åker dit och tittar. På deras utelager stod rader av plastade pallar. Och inte en enda hade plast som svajade för vinden.

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare