Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

kunde_moelven_7646

Bandning Moelven Langmoen

Bandning i Moelven Langmoens nya logistikcenter.

Bandning är en viktig del av packprocessen, det ska både säkra leveransen och samtidigt inte orsaka skador på trät. Denna lösning i slutet av linjen är utformad speciellt för långt gods.