Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

Ny packlinje på Stakhedens plantskola ska öka tillväxten

Svenska Skogsplantor har driftsatt en ny packlinje på Stakhedens plantskola strax norr om Ludvika. Bland annat med sträckfilmsmaskin, transportbanor och palleteringsrobot.

Utmaning

Öka kapaciteten för att kunna leverera fler plantor.

Lösning

Ökad automation med sträckfilmsmaskin, transportbanor och palleteringsrobot.

Resultat

Kapaciteten på 48 000 plantor i timmen och förutom snabbheten ger linjen en flexibel produktion.

Nu ges möjligheter att leverera ännu fler plantor till skogsbruket. Det skapar ökad tillväxt i den svenska skogen och bidrar till både export och omställningen till förnybart.

– Hastigheten i packningsverksamheten har mer än fördubblas i och med den nya linjen. Och det behövs verkligen med tanke på att odlingsvolymerna ökat, säger platschef Peter Forsberg.

Stakhedens plantskola, som är en av företagets 5 plantskolor, har nu installerat en ny packlinje. Sedan kembehandling mot snytbaggen försvann inom det certifierade skogsbruket har efterfrågan på mekaniskt behandlade plantor ökat. Det gäller framför allt i norra Sverige där snytbaggeangreppen ökar.

Kapaciteten i den nya linjen ligger på 48 000 plantor i timmen och förutom snabbheten ger linjen en flexibel produktion och en Conniflexbehandling av hög kvalitet.

– Det här är den sista delen i plantskolans stora satsningar den senaste tiden. Vi har nu en betydligt större kostym än för bara några år sedan. Vi har ökat odlingsvolymerna och med den också tekniken för att hantera flödena. Vi har även adderat möjligheten att behandla med tvåårigt snytbaggeskydd tack vare Conniflexlinjen, något som marknaden efterfrågat, säger platschef Peter Forsberg.

Linjen innebär en förbättring av arbetsmiljön genom ett nytt styrsystem och säkerhetsanordningar, däribland ljusbommar och säkerhetsgrindar. Flera tunga lyftmoment har också eliminerats. Linjen innehåller förutom packdelen även en lastningsrobot och en ny tvättmaskin.

ITO PallPack har levererat sträckfilmsmaskinen PallPack 4000, KUKA-robot som palleterar kartong direkt på pall samt transportbanor.

Källa: www.skogsplantor.se

Svenska Skogsplantor packlinje
Hastigheten i packningsverksamheten har mer än fördubblats.
Hastigheten i packningsverksamheten mer än fördubblas i och med den nya linjen.

Peter Forsberg

Svenska Skogsplantor

Till kundcase »

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare