Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

till container

Effektiv varuhantering.

Kompletts målsättning är att vara den enda länken mellan tillverkare och kund. Här inregistreras varor från tillverkarna. Tomma emballage går rakt till papperscontainrar via transportbandet till höger.