Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

Kenneth Hofstedt

ITO förbättrar Kompletts lager.

Kenneth Hofstedt från Komplett kan konstatera att mycket planering och nära samarbete med ITO PallPack har gett en effektiv godshantering. Här vid sorteringsanläggningen.