Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

Bandning

SDR valde Mosca och ITO PallPack

Bandning av reklam

SDR i Gävle har köpt in fyra Mosca-maskiner. Reklambuntarna bandas innan de packas på pirror och chaufförerna kör ut dem till reklamutdelarna.