Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

PallPack och AD Plast

Michael Jonsson AD Plast

Tommy Johansson från PallPack med AD Plasts VD Michael Jonsson.

Samarbetet med PallPack har fungerat väldigt bra. Här Tommy Johansson från PallPack med AD Plasts VD Michael Jonsson.