Stärka Betong

  1. sträckfilmsmaskin
  2. sträckfilmsmaskin
  3. sträckfilmsmaskin
  1. sträckfilmsmaskin
  2. sträckfilmsmaskin
  3. sträckfilmsmaskin

STARKA håller markstenar på plats med enbart sträckfilmsmaskin under hela transportkedjan

Starka har i Kristianstad elegant löst transportknuten med pallbaserad marksten till byggmaterialhandeln och till entreprenörer – den helautomatiska sträckfilmsanläggningen från PALL-PACK AB i Norge ger såväl smidig som hållbar pallhantering i hela distributionsledet.
Det stora intresset i Sverige för villa- och trädgårdsskötsel följs med stor uppmärksamhet vid STARKA Betongindustrier AB. Företaget producerar ungefär en tredjedel av betongindustrins försäljning av marksten. De ca 200 anställda i Kristianstad och Södra Sandby utanför Lund tillverkar totalt ca 90000 kubikmeter betong per år. De logistiska utmaningarna med marksten är omfattande när det gäller transport. Alle de 360 stenarna på varje pall, ska hållas på plats och inte förskjutas under hantering och transport och samtidigt exponera produkten eftersom ungefär hälften av tillverkningen kanaliseras till konsumentmarknaden via byggmaterialhandeln.

Case Story i PDF-format

Kund Webplats

Levererad produkt: Sträckfilmsmaskin

Postet i: