Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

SaaS – Software as a Service

WMS som SaaS-baserad lösning förenklar drift och underhåll och säkerställer maximal drifttid och åtkomst till de applikationer och funktioner du behöver hela tiden.

Med WMS som SaaS-tjänst är lagret redo för framtiden

  • Enklare drift och underhåll

    SaaS förenklar underhåll och säkerställer stabilitet

  • Framtidssäker lösning

    Webbaserat system som företaget kan växa med

  • Lösningar som kommunicerar

    Effektiv kommunikation mellan företagets olika mjukvarulösningar

Ta kontakt med oss

Software as a Service

Med webbaserade SaaS-lösningar sänks användartröskeln till ett minimum, samtidigt som WMS-lösningen är skalbar och kan anpassas till företagets utveckling. Dessutom levererar vi kompletta system för varuflöde, förpackning, varumottagning, sortering.

Kompetens och lösningar på ett ställe

Med hög intern kompetens och lång erfarenhet från integration av olika lösningar bidrar ITO PallPack både med aktuella tekniska lösningar och säkerställer effektiv kommunikation mellan olika mjukvarulösningar.

Vi hjälper dig!

Ta kontakt med våra erfarna medarbetare