Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

Försäljnings- och leveransvillkor

1. ERBJUDANDE, BESTÄLLNING OCH PRIS
Erbjudanden gäller i sju dagar från datumet för erbjudandet. Om det finns skriv- eller tryckfel av betydande omfattning från PallPacks sida, i annonser eller liknande och/eller i nätbutiken som är större än 15 % av det normala försäljningspriset, så kan PallPack ensidigt ändra, radera eller avvisa ordern. Detta gäller även om kunden har mottagit orderbekräftelse eller liknande. Sådana fel måste dock korrigeras inom rimlig tid efter det att felet har upptäckts.

Beställningar som önskas annulleras eller ändras måste meddelas inom 30 minuter efter att beställningen har gjorts. Därefter kan den redan vara packad och skickad. Beställningen kan annulleras antingen via telefon 08-792 27 80 eller via mejl till pallpack@pallpack.se. Om PallPacks kostnader i samband med uppfyllandet av avtalen ökar till följd av högre försäkringar, tull, avgifter, valutakursändringar eller andra frågor utanför företagets kontroll, förbehåller sig PallPack rätten till att reglera priserna utifrån det utan förvarning. Angivna priser är exklusive moms.

2. MÄNGD
Leveranser görs i hela emballagestorlekar. Varor som inte är lagerförda (inköps-, special-, och beställningsvaror) säljs endast i hela emballagestorlekar och kan inte returneras.

3. LEVERANSTID/FÖRSÄNDELSE
Leveranstid anges i orderbekräftelsen, beroende på vilken produkttyp som beställts. Inköpsvaror och unika kundvaror kan förväntas ha längre leveranstid.

4. FÖRSÄNDELSE/TRANSPORT
ITO PallPack AB åtar sig försändelse/transport mot att frakt betalas av mottagaren. Minsta frakttillägg är 100 kr exklusive moms.

5. TRANSPORTSKADOR ELLER SAKNAT GODS
Godsmottagaren måste själv se till att varupaket och produkter inte är skadade och att antal levererade kollin stämmer överens med vad packsedel/fraktbrevet säger. Godsmottagaren måste ange skador och eventuella fel på packsedel/fraktbrev för kvitteringen av mottagande. I annat fall kommer PallPack frånskriva sig ansvar för skador.

6. BETALNING OCH FAKTURERING
PallPacks generella betalningsvillkor är netto vid leverans. Företagskunder kan beviljas kredit efter kreditupplysning. Vid försenad betalning beräknas dröjsmålsränta utifrån lämpligt gällande räntesats. Fakturan dateras den dag då varan sänds från lagret eller är klar för hämtning hos PallPack. De generella betalningsvillkoren kan undantas i vilket fall som helst då PallPack inte betraktar kunden som kreditvärdig. Kontobelastning kommer att göras då varan skickats från vårt lager. Du måste vara minst 18 år för att handla hos PallPack. PallPack är ansvarig för kreditkortstransaktioner som görs på webbplatsen. Återbetalning av pengar grundat på till exempel felleverans, fel antal eller annat ska genomföras senast 14 dagar efter att varans fel har uppdagats eller att varorna returnerats. Kunden är ansvarig för att anmäla och fylla i returformuläret och ta emot acceptans av retur innan varorna returneras till PallPack.

7. EGENDOMSRÄTT/PANT
ITO PallPack AB förbehåller sig egendomsrätten (säljpant) för levererade varor till att de är betalda.

8. ANVÄNDNING AV VARAN
Köparen ska göra sig bekant med varans egenskaper och tillämpningar. Före användning måste köparen avgöra om produkten är lämplig för den avsedda användningen och köparen bär all risk och ansvar själv i detta hänseende.

9. ANSVAR
PallPacks ansvar för eventuella förseningar är beloppsmässigt begränsat till 5 % av de försenade varornas värde. PallPacks ansvar för eventuella fel är begränsat till omleverans eller ersättning av fakturavärdet för de defekta varorna. PallPack är inte ansvarigt för följdskador eller indirekt förlust.

10. REKLAMATION OCH RETUR
Alla reklamationer måste göras omedelbart och senast 5 dagar efter mottagandet av varan. Alla returer ska förhandsgodkännas och försändelsesättet ska avtalas. Endast fel som orsakas av PallPack (fel, felleveranser eller kvalitetsreklamationer) utgör grund för retur. Andra typer av returer måste därför avtalas separat med säljaren. Säljaren kan neka retur på fri basis. Om retur accepteras av säljaren, förväntas minimum 30% returavgift. Fraktkostnader knutna till godkänd retur kommer att debiteras köparen. Inköpsvaror och beställningsvaror returneras ej.

11. BEHANDLING AV KUNDDATA
Kunddata kommer inte att säljas eller delas med tredje part och kommer sparas i enlighet med svensk lag.

12. FORCE MAJEURE
Force majeure föreligger när PallPacks leverans hindras av omständigheter utanför PallPacks kontroll, såsom strejk, lockout, brand, inre oroligheter eller andra förhållanden som förhindrar leverans av varorna på vanligt sätt. PallPack ska snarast möjligt meddela köparen om detta samt vilka omständigheter som föreligger, när leveranshindret har uppstått och om det upphör.

13. TVISTEMÅL
Eventuella tvister som kan uppstå i samband med ett köpeavtal som parterna inte kan komma överens om ska lösas i enlighet med svensk lag.