Sök på produktnamn, maskiner, teknologi eller lösningar du är intresserad av.

ito-supportteam-0393e

Alexander Rustad är en av "flygledarna" i ITO:s kontrolltorn, alltså stödrummet. Härifrån kan han felsöka ITO-system om kunden har aktiverat VPN-åtkomst.