Sträckfilmning är den säkraste packningsmetoden

Dagab i Helsingborg levererar frukt, grönsaker, bröd och blommor till i princip alla Axfoodbutiker i hela landet.

Varje dag året runt rullar transportbilarna in för pålastning. Sommartid är trafiken nästan lika intensiv som vid storhelger. Inne på kyllagret rullar truckarna kors och tvärs. Hanteringen av varorna ska gå snabbt.

Även om driften automatiserats i stor utsträckning sker mycket arbete fortfarande manuellt. Med hjälp av en plockrobot byggs pallarna ihop efter ett visst mönster för maximal stabilitet. Målet är att få till säkra pallar i upp till 2,80 meters höjd.
Efter stapling placeras pallarna på transportbanor som passerar en helautomatisk sträckfilmsmaskin. I maskinen plastas de in med försträckt, transparent plastfilm, tjocklek 23 μ. Inplastningen är effektiv och processen tar bara några sekunder.

Thomas Linansky

– Sträckfilmning är fortfarande den säkraste packningsmetoden, tycker Thomas Linansky, driftchef, Dagab Inköp och Logistik.

När inplastningen är klar rullar pallen ut, färdig för transport. 100- till 150 ton frukt och grönsaker passerar genom sträckfilmsmaskinen dagligen. Maskinens maxkapacitet är 90 pallar i timmen.
– Vi har tre sträckfilmsmaskiner i verksamheten. Den här, en helautomatisk Pall-Pack 8000, går 18 timmar om dygnet. Systemet ingår i en större anläggning som installerades av Swisslog 2012. Det sparar mycket tid att slippa plasta pallarna manuellt, säger Thomas Linansky.

Helautomatiska sträckfilmsmaskinen Pall-Pack 8000 går 18 timmar om dygnet.

Helautomatiska sträckfilmsmaskinen Pall-Pack 8000 går 18 timmar om dygnet.

Pall-Pack 8000 produceras i ITO Pall-Packs egen fabrik i Norge. Systemet är bland annat utrustat med bluetooth-styrning, decentraliserad drivning för översiktlig styrning samt motoriserad försträckning som ser till att sträckfilmen sträcks från en meter till fyra meter färdig film. På så sätt reduceras sträckfilmskostnaderna till ett minimum.
– Själva maskinen är enkel att lära sig och säker att arbeta med. Operatörerna sköter själva det dagliga underhållet, till exempel rengöring av sensorer. Två gånger om året har vi också ett större underhållsstopp. Då står hela linjen stilla i tre dagar. Vi drabbas sällan av problem för installationen är väldigt driftsäker, förklarar Thomas Linansky.


Om Dagab Inköp och Logistik i Helsingborg

Ägare: Axfood AB.
Vd: Klas Balkow.
Huvudkontor: Stockholm.
Anställda: 150 personer (i Helsingborg).
Omsättning: 42,3 miljarder kronor (2016), Dagab totalt.
Verksamhet: Lager- och logistiklösningar för kylda och snabba flöden.
Produktionskapacitet: 220 000 ton/år.

Postet i: