Sunnmøre Seafood

  1. Sunnmøre Seafood
  2. Sunnmøre Seafood
  3. Sunnmøre Seafood
  4. Sunnmøre Seafood
  5. Sunnmøre Seafood
  1. Sunnmøre Seafood
  2. Sunnmøre Seafood
  3. Sunnmøre Seafood
  4. Sunnmøre Seafood
  5. Sunnmøre Seafood

Maskin i särklass – med Sonixs teknologi

– Vi har haft en spännande utveckling! Från våra första stapplande steg fram till idag då vi når en omsättning på över 150 miljoner kronor har det bara tagit tre år. Och det ser ut som att trenden bara fortsätter. Därför är det väldigt spännande att få vara med i den här processen. I samarbete med ITO Pall-Pack  har vi nu ökat kapaciteten i packlinjen med närmare 20 % samtidigt som vi har fått en helt annan maskinstabilitet än tidigare.

Video

Case Story i PDF-format

Kund webplats

Levererad produkt: bandningsmaskin

Postet i: