Halvautomatisk kartongresare

Vem passar den här maskinen för? Ett företag som reser sina kartonger och lådor manuellt. Det går ofta åt mycket tid för att resa platta kartonger manuellt. Det beror så klart på volymen paket som skickas ut varje dag. Normalt sett burkar vi säga att ett företag som reser mellan 20 och 100 kartonger per dag kvalificerar sig för en halvautomatisk kartongresare. På andra ställen där det handlar om tunga produkter är situationen en annan, eftersom operatörerna måste lyfta tunga produkter och placera dem i kartonger.

Hur fungerar en halvautomatisk kartongresare?

En halvautomatisk kartongresare stabiliserar kartongen från alla sidor. Operatören måste normalt sett vika ut kanterna från alla sidor. Kartongen ställs sedan ned och bottenflikarna fälls automatiskt ihop. Kartongresaren har också en stabiliseringsfunktion som gör att operatören kan fokusera på att placera produkterna direkt ner i kartongen. Stabiliseringsfunktionen är två lufttrycksstyrda sidostöd som förs samman, antingen via en fotpedal eller med hjälp av en sensor som känner att kartongen är på plats.

Automatiska packlinjer

Ett företag som vill automatisera och effektivisera verksamheten börjar ofta med halvautomatiska maskiner. Det finns olika grader av automatisering och valet beror ofta på volymen kartonger och lådor som skickas ut. I en packlinje är en halvautomatisk packstation en naturlig del. Normalt sett är det den första maskinen som placeras ut. Kunden kan sedan själv bestämma mycket av vad som också ska ingå. Ofta står en tejpmaskin sist som försluter hela kartongen, antingen i botten eller upptill.

Varför välja Pall-Pack?

Vi har arbetat med automatiska packstationer i över 40 år. Det har gjort att vi har stor kunskap om väldigt många olika utmaningar inom många olika branscher. Vi vet därför mycket om vad du söker och vad som passar dig. Vi tar totalansvar för integreringen och du behöver bara förhålla dig till en enda part.
Förutom detta är vi norska med lokal närvaro och snabb support och service. Det ger dig trygghet om något skulle hända. Med egen produktion har vi också snabb leverans av reservdelar.

Vill du ha mer information – kontakta oss här

snabb halvautomatisk kartongresare

Viser det ene resultatet