Geografi och rationell produktion

Ny MOSCA bandmaskin för Polaris Trykk


Produktvideo från MOSCA AG

«Vi lever i en bransch som är väldigt utsatt. Papperstidningarnas upplagor sjunker och det är knappast någon i branschen som har någon garanti för framtiden. Men geografi och rationell produktion tillsammans med hög kompetens talar nog till vår fördel.»

Produktionschef Hans Anton Uhre i Polaris Trykk Harstad är försiktigt optimistisk på både branschens och koncernens vägnar. Trots att upplagorna i norsk press håller en jämn fart nedåt anser han det finns klara skäl till att både Polaris-koncernen och avdelningen i Harstad borde klara sig bra.

15–20 titlar

«I dagsläget trycker vi 15–20 olika tidskrifter av olika storlekar och publiceringsfrekvens. Dessa tidskrifter är spridda över ett stort område så geografin i sig själv är en fördel för oss. Det innebär dock inte att vi kan ta det lugnt. Därför har vi byggt upp en hög kompetens i verksamheten och satsar på en maximal andel automatisering för att säkra vår konkurrenskraft inom rationell produktion. Mosca bandmaskinerna från Pall-Pack är ett exempel på en sådan satsning. Dessutom känner vi både maskinen och leverantören sedan många år tillbaka och visste mycket väl vad vi fick när vi köpte bandmaskinerna.

bandmaskin

Förutom de rena tidningsprodukterna trycker Polaris i Harstad också en del «civiltryck», alltså utgivningar som inte är traditionella nyhetstidningar, vilket breddar deras driftbas och minskar risken. Hans Anton Uhre är dock väldigt tydlig med att det är en daglig utmaning att vinna uppdrag på marknaden och fastslår att man vinner tack vare de priser som man kan uppnå tack vare rationell framställning.

Bred produktion

Koncernen har en otroligt bred produktion och trycker både tabloider, veckotidningar och morgontidningar. Väljer man tabloid eller veckotidning får man mellan 8 och 80 sidor, medan morgontidning bjuder på 4 till 40 sidors produktion. Alla produktioner kan tryckas i färg. Papperskvaliteten är antingen standard, rosa eller det som kallas «förbättrat» papper, vilket är ett kraftigare och vitare papper.

Förutom själva tryckningen erbjuder företaget även grafisk framställning av original, som kan vara allt från utarbetande av en logotyp till produktioner av hela tidskrifter, nydesign av tidningsprodukter, produktion av annonser och så vidare. Dessutom erbjuds paketering och adressering av produkterna efter behov. Här finns det också många möjligheter: Med eller utan plast, packat efter specifika paketeringslistor, enskilt eller i grupp osv.

«Och det är här som Mosca-maskinerna kommer med sitt bidrag. Vi är beroende av en rationell och effektiv produktion för att överleva i framtiden och därför är det viktigt att vi kan lita på den maskinpark som vi har satsat på. Tidsfrister är en viktig faktor i mediebranschen och därför är det viktigt att våra kunder alltid kan lita på att vi levererar enligt avtal. Vi måste ha en maskinpark som alltid fungerar och satsar därför på säkra lösningar och leverantörer som vi känner väl», förklarar Hans Anton Uhre.

bandmaskin

Framtiden

«Hur ser framtiden ut för Polaris Trykk i Harstad?»

«Den som ändå visste det», säger han lätt filosofiskt och avslutar med äkta nordnorsk optimism: «Som jag sa har vi i alla fall klarat oss riktigt bra än så länge. Dessutom har vi en extern faktor som räknas i vår favör, nämligen geografin. Det är väldigt positivt, men får aldrig lov att invagga oss i en falsk säkerhet. Vi måste hela tiden följa med i marknaden och erbjuda produkter som våra kunder upplever som optimala. Vårt svar på de här utmaningarna har än så länge varit att satsa på rationalitet i produktionen och inte minst tekniska lösningar som underbygger denna rationalitet. När man producerar många olika titlar hela veckan, så som vi gör här hos oss, blir det en extra utmaning för rationaliteten: Vi måste hela tiden se till att vi har en optimal produktion, även när maskinerna startas och stoppas, och det är här som vår kompetens verkligen sätts på prov. Att hålla ett jämnt produktionsflöde kräver att alla led alltid harmonierar med varandra så att vi kan uppnå de synergier som kompetens och teknik kan ge oss. Så långt tycker jag att vi har klarat det bra och därför är jag också försiktigt optimistisk. Vi har många spännande kunder, som var för sig ställer krav på oss som gör att vi måste vara skärpta varje dag. Och vem vet, kanske är det i sig själv en bidragande faktor till att vi kommer att överleva i framtiden», avslutar han eftertänksamt.