Logimat 2017: Mosca effektiviserar bandbeställningar med RFID-lösningar

MOSCA ROMS-6 bandningsmaskin

Med avancerad teknik och kunskap om Industri 4.0 visar Moscas experter visar hur användningen av RFID-chip kan förenkla beställning och lagring av bandmaterial. Lösningen visas på distributions- och materialhanteringsmässan Logimat 2017 i Stuttgart, hall 4, monter 4F61. Där visar Mosca GmbH också alla typer av bandningsmaskiner; från enklare system till mer avancerade och kraftfulla lösningar.

Automation är ett viktigt nyckelord för framgång och under Logimat 2017 fokuserar Mosca på den tekniska utvecklingen med lösningar som ryms inom Industri 4.0. Därför förväntas att intresset för Moscas RFID-system ökar. Lösningarna som visas är utrustade med nätverksanslutning för specifika processer; bland annat SoniXs-serien med bandningsmaskiner som SoniXs MS-6 och SoniXs TR-6 Pro.

PP och PET band

Industri 4.0 live

Begreppet «Industri 4.0» är ofta förknippat med komplexa system som kan vara resurskrävande att implementera. På Logimat demonstrerar Mosca RFID-teknikens enkelhet och inbyggda intelligens. Realistiska beställningsprocesser av bandningsmaterial simuleras i en modell med ett modernt lager och en bandningsmaskin som läser RFID-taggar. Resultatet visas på olika skärmar. Syftet är att visa hur RFID-taggat bandningsmaterial kommunicerar direkt med kundens affärssystem, identifierar lagernivåer och initierar beställningsprocesser. Processerna kan kontinuerligt övervakas och följas av kunden via en app.

Systemet har utvecklats av Mosca i nära samarbete med specialister från PSI Automotive och Industri GmbH.

  • Livesimuleringar i monter 4F61
  • RFID-taggar för helautomatisk beställning av bandningsmaterial
  • Omfattande urval av bandningssystem för olika ändamål och lösningar

”RFID spelar en nyckelroll i utvecklingen av automatiserade lösningar och processer. Vi anser att det är det mest realistiska alternativet för optimering av beställningsprocesser i lager,”, säger Karsten Bruckschweiger, teamledare och rådgivare, Mosca.